Saturday, 24 November 2012

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 2


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah.


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul.


Eviden


B4D1E1
Mengenalpasti mud sedih riang dan takut


Instrumen


1.       Pemerhatian


Aktiviti


Murid memberi respons selepas mendengar muzik yang dimainkan oleh guru.


Contoh Item


B4D1E1
Arahan :
1.       Guru memainkan muzik pelbagai mud dengan menggunakan kibod
2.       Murid memberi respon.
3.       Guru membuat pemerhatian 
 
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 2


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah.


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul.


Eviden


B4D1E2
Mengenalpasti tekstur nipis dan tebal


Instrumen


1         .Lembaran kerja


Aktiviti


Murid memberi respons selepas mendengar muzik yang dimainkan oleh guru dengan menandakan pada gambar yang diberi.


Contoh Item


B4D1E2
Arahan :
1.Guru memainkan lagu nyanyian kumpulan koir dan solo.
2.Murid memberi respon dan menanda pada lembaran kerja yang diberikan.
3.Guru membuat pentaksiran/menyemak/menilai….  

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 2


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah.


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul.


Eviden


B4D1E3
Mengenalpasti dinamik kuat dan lembut


Instrumen


1         .Permerhatian


Aktiviti


Murid memberi respons selepas mendengar muzik yang kuat dan perlahan yang dimainkan oleh guru.


Contoh Item


B4D1E3
Arahan :
1.Guru memainkan muzik instrumental dengan pelbagai dinamik
2.Murid memberi respon dengan menunjukkan gerakan
3.Guru membuat pemerhatianCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 2


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah.


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul.


Eviden


B4D1E4
Mengecam bunyi pic tinggi ,rendah dan tengah


Instrumen


1         Pemerhatian


Aktiviti


Murid memberi respons selepas mendengar bunyi pic tinggi, rendah dan tengah yang dimainkan oleh guru dengan menggunakan kibod.


Contoh Item


B4D1E4
Arahan :
1.Guru memainkan muzik  dengan pelbagai pic
2.Murid memberi respon dengan menunjukkan gerakan badan
3.Guru membuat pemerhatian 
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 2


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah.


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul.


Eviden


B4D1E5
Mengenalpasti warna ton suara dan perkusi


Instrumen


1         Pemerhatian


Aktiviti


Murid memberi respons selepas mendengar ton nyanyian dan alat perkusi  yang dimainkan oleh guru.


Contoh Item


B4D1E5
Arahan :
1.Guru memainkan pelbagai lagu dan alat perkusi seperti kerincing,drum bass dan kastenet
2.Beberapa orang murid akan menyanyi lagu dan murid akan memberi respon.
3.Guru membuat pemerhatian CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 2


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah.


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul.


Eviden


B4D1E6
Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat.


Instrumen


1         Lembaran kerja ( Melukis imaginasi masing- masing )


Aktiviti


Murid melukis gambar yang menunujukkan tempo cepat dan lambat.


Contoh Item


B4D1E6
Arahan :
1.Guru memberi arahan kepada murid semasa mendengar lagu

2.Guru membuat pemerhatian

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 2


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah.


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul.


Eviden


B4D1E7
Mengenalpasti bunyi detik panjang dan pendek.


Instrumen


1         Pemerhatian


Aktiviti


Guru akan memainkan alat genderang seperti kerincing dan kastenet dan lain-lain genderang.


Contoh Item


B4D1E7
Arahan :
1.Guru memberi arahan kepada murid bergerak  ( berjalan dan seret dan sebagainya )

2.Guru membuat pemerhatian

 
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 2


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah.


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul.


Eviden


B4D1E8
Membezakan ton suara


Instrumen


1         Pemerhatian


Aktiviti


Guru akan memainkan lagu dalam pelbagai jenis ton suara melalui cakera padat.


Contoh Item


B4D1E8
Arahan :
1.Murid akanmemberi komen tentang suara yang didengar

2.Guru membuat catatanNo comments:

Post a Comment